Gratis hjælp til unge i misbrugsfamilier

Østjyske kommuner får nu mulighed til at tilbyde gratis behandling

Foto: Colourbox

Flere østjyske kommuner er blandt de 11 kommuner som har fået tildelt 36 millioner til børn og unge, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholmisbrug.

I Østjylland er det kommunerne Aarhus, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder og Skanderborg, der har fået mulighed for at lave tilbuddet til de unge.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i de 11 midtjyske kommuner er omkring 27.000 børn og unge i alderen 0 til 25 år som vokser op i familier med stof- eller alkoholproblemer.

"Der er således en stor gruppe af børn og unge, der vokser op under vanskelige betingelser, og som kan kategoriseres som sårbare unge, der kan have brug for støtte eller et behandlingstilbud," hedder det i kommunernes ansøgning til statspuljen.

De unge skal have tilbud til både individuelle samtaler og gruppesamtaler med andre unge men også samtaler for den enkelte familie.

Vigtigt at få fat på de unge

For at tilbuddet kan nå så langt ud som muligt skal de fysiske samtaler suppleres med digital behandling. Det skal ske gennem centrale og lokale chat-rum.

Et andet mål med tilbuddet er, at forældrene skal motiveres til at gå i handling for deres misbrug. Det er dog ikke noget krav for, at de unge kan benytte tilbuddet

Læger skal være med til at knække alkoholmisbrug