Godsejer i fængsel for ubetalte bøder

Østjysk godsejer har ikke betalt stribevis af bøder, som han har fået for systematisk at overtræde landbrugsreglerne.

Ejeren Bidstrup Gods ved Laurbjerg, Geert Honnens de Lichtenberg, risikerer at komme til at afsone en stribe bøder, som han har fået for at lade være med at indsende gødningsregnskab til Plantedirektoratet.

Ifølge Århus Stiftstidende har Geert Honnens de Lichtenberg systematisk undladt at indsende den lovpligtige redegørelse for anvendelse af kvælstof for sine 300 hektar landbrugsjord siden 1998.

Trods flere påtaler har han ikke fulgt reglerne, og derfor er han idømt bøder og såkaldte tvangsbøder. 500 kroner om ugen, indtil han får papirarbejdet i orden.

Indtil videre har Geert Honnens de Lichtenberg ikke betalt regningerne, og derfor risikerer han ifølge Århus Stiftstidende at komme til at sidde regningerne af i et fængsel.