God mad sikrer kræftpatienters sul

Frit valg på spisekortet på Århus Amtssygehus ser ud til at sikre, at kræftpatienter ikke taber sig så meget under kemokur.

En storstilet og ambitiøs indsats for at få kræftpatienterne på Hæmatologisk Afdeling B på Århus Amtssygehus til at spise noget mere, ser ud til at lykkes, oplyser ledelsen på sygehuset. Filosofien bag projektet er, at patienterne stort set skal kunne vælge den mad, de vil have, og ifølge oversygeplejerske Inge Pia Christensen har afdelingen nu betydeligt færre småtspisende patienter end før. - Vi serverer hellere en tournedos, der kommer ned i patientens mave, end et stykke smørrebrød, der står tilbage på tallerkenen, forklarer Inge Pia Christensen om afdelingens nye ernæringspolitik. - Når det er så vigtigt, at få patienterne til at spise noget mere, er det fordi, de taber sig som følge af den intensive kemoterapi, de får mod deres sygdom. Da behandlingen samtidig ofte resulterer i madlede og appetitløshed, kan det betyde markante vægttab, fortsætter Inge Pia Christensen. Afdelingen har tidligere registreret patienter med vægttab på op mod 11 kilo. Så voldsomme vægttab kan få alvorlige konsekvenser for patienterne i form af yderligere svækket immunforsvar, dårligere virkning af behandlingen, hyppigere indlæggelse på sygehuset og nedsat livskvalitet. Århus Amt har støttet projektet med to mio. kroner. Pengene er blandt andet brugt til at etablere eget produktionskøkken, hvor maden tilberedes af en økonoma og fire køkkenassistenter. Der er indrettet en restaurant på afdelingen, hvor maden serveres fra en buffet, der betjenes af en serviceassistent.