Glade ældre på plejehjemmet

Beboerne får lov til selv at bestemme

Beboere på plejehjem er glade for at gøre tingene selv. Det bliver det opfordret til i Silkeborg Kommune, og det har vist sig at være en succes.

Silkeborg Kommune satte i 2012 særligt fokus på, at vejlede og træne de ældre borgere på plejehjemmene til at gøre nogle af dagligdagens gøremål selv, og det har beboerne været glade for.

Det kommunale tilsyn har overrasket 20 forskellige plejecentre med uanmeldt besøg og erfaringerne viser, at beboerne er glade for deres selvbestemmelse.

- Uanset alder, vil vi alle gerne være herre over vores eget liv. Man vil gerne føle, at man magter sit eget liv og selv kan beslutte. Og sådan er det hele livet igennem. Det er grundlæggende for mennesket, siger formand for Ældre og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune, Gitte Willumsen, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

I alt har tilsynet været i kontakt med 100 borgere og 100 medarbejdere.