Giganttab i Østjydsk Bank

Har tabt kvart milliard i første kvartal

Østjydsk Bank tvinges til at opgive alle ambitioner om vækst uden for lokalområdet.

Det fremgår af regnskabet for 1. kvartal fra Østjydsk Bank, der netop er sendt på gaden. Offentliggørelsen er blevet udsat og regnskabet tegner bestemt ikke noget pænt billede.

Banken fik den første del af året et minus på 318 mio. kr. før skat og et underskud på 242 mio. kr. efter skat. Ledelsen vurderer resultatet som stærkt utilfredsstillende og uacceptabelt.

Med regnskabet kommer bankens solvens ned på 8,7 pct. Det er mere end lovens krav, men Finanstilsynet har sat bankens individuelle solvens krav til 11,7 pct.

Finanstilsynet har derfor krævet, at banken foretager de nødvendige foranstaltningerne for at få solvens op. Tre filialer skal sælges fra, og der skal rejses ny kapital. I begge tilfælde er det Arbejdernes Landsbank, der fungerer som en redningskrans.

Filialer sælges

Det er filialerne i Horsens, Vejle og Skanderborg, som bliver solgt til Arbejdernes Landsbank. Banken overtager alle indlån, udlån, garantier og medarbejdere i de pågældende filialer.

Samtidig skal Østjydsk Bank ud i en aktieemission på 175 mio. kr., hvoraf de 37,5 mio. kr. er sikret af Arbejdernes Landsbank. Et lignende beløb kommer fra lokale investorer og samlet er godt og vel halvdelen af beløbet garanteret på nuværende tidspunkt.

Østjydsk Bank skriver selv, at den fremadrettede strategi er at drive bankvirksomhed i bankens oprindelige markedsområde med fokus på mindre erhvervsvirksomheder og private kunder.