Giftigt drikkevand i Studstrup

Vandet fra Studstrup Vandværk må ikke bruges til at drikke eller til madlavning. Der er giftige stoffer i.

Embedslægen anbefaler, at forbrugere, der modtager vand fra Studstrup Strand vandværk, ikke må drikke vandet eller bruge det til madlavning.

Vandet indeholder okker og sammen med okker kan der være andre uønskede stoffer i mindre koncentrationer bl.a. arsen.

Der er opstillet en tankvogn med rent vand ved Kaløvig Skole.

Forbrugerne får direkte besked via husomdelt materiale fredag aften.

Der vil blive givet besked, når vandet igen kan drikkes.

For yderligere oplysning henvises til vandværkets hjemmeside.