Giftige alger i Skanderborg-søer

To søer plages af den blågrønne alge. Ingen af søerne er dog populære badesteder.

Både ved Mossø og ved Tåning Sø er der konstateret store mængder af den blågrønne alge, som er giftig og kan fremkalde eksem hos allergikere. De to søer bruges stort set ikke til badning.

Skanderborg Kommune oplyser, at de seneste målinger ikke har vist nogen algeproblemer i hverken Skanderborg Sø eller i Knudsø, der begge er populære badesøer.