Giftig arsen i to søer i Brabrand

To søer i området omkring en forurenet grund i Brabrand skal hegnes ind. Det anbefaler embedslægen i Midtjylland.

Embedslægen i Midtjylland har gennemgået vandprøver fra søerne, der ligger tæt på en stærkt forurenet grund. Her lå virksomheden Collstrup, der gennem årtier lavede træ-imprægnering, det fortæller P4 Østjylland.

- I de mængder, der er i de små søer nede i Langdalen, er koncentrationerne ikke så store, at de frembyder en akut sundhedsrisiko, hvis man kommer forbi og får vand på sig eller leger i det. Men ved gentagen indtagelse af vandet kan man blive syg af det, siger afdelingslæge Bo Fredsted fra Embedslægerne Midtjylland.

Han anbefaler, at området hegnes ind, ligesom skilte bør advare om, at der er gift i vandet.
Der er også taget nye prøver fra selve Collstrup-grunden, som viser store forekomster af arsen, chrom og kobber. Nu mangler nabogrunden.

- Der er ikke taget prøver på nabogrunden endnu. Vi har anbefalet kommunen, at man tager nogle prøver fra nabogrunden for at klarlægge, om der er forurening der. Der ud over har vi anbefalet, at man får taget nogle flere prøver af området og af jorden nede i Langdalen, siger Bo Fredsted.