Genskabt natur ved Gudenåen

Vorup Enge ved Randers i dag officielt genåbnet som naturområde efter 53 års afvanding.

En officiel åbning med deltagelse af amts- og kommunalpolitikere markerede i dag, at Danmarks natur er blevet lidt rigere med genskabelsen af Vorup Enge tæt på Randers midtby som vådområde.

I flere tusinde år var engene en del af Gudenåens delta, oversvømmet ved højvande og med mange små øer langs åens hovedløb. I 1951 blev åen afskåret fra engene, og en afvanding med pumper blev sat i gang. Formålet var at skaffe landbruget arealer til dyrkning af korn.

Nye tider, nye behov; og i overensstemmelse med nutidens krav om flere rekreative og naturlige områder, er gamle dages våde enge nu blevet genskabt.

Engene virker fremover som et naturligt rensningsanlæg for en del af landbrugets udledning af kvælstof, samtidig med de atter er blevet levested for en række fuglearter og andre dyr.

Dyr af gamle racer græsser på engene, og der er anlagt en natursti samt opstillet fugletårne til fri brug for offentligheden.

Se mere i TV2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.