Går efter de tohjulede

Nu er der cykel- og knallertkontrol

Nu begynder jagten på de tohjulede, og politiet står klar med bødehæftet.

Fra mandag den 19. maj og frem til søndag den 25. maj sætter færdselspolitiet i Østjylland og resten af landet en målrettet indsats i søen mod cyklist- og knallertforseelser i trafikken.

De såkaldte "bløde" trafikanter udgør en betydelig del af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker, oplyser politiet.

Se: Flere skal op på jernhesten

I 2012 blev 22 cyklister og 13 knallertkørere dræbt i trafikken, og i en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkører en medvirkende årsag.

Kører man for eksempel på cykel, mens man taler i håndholdt mobiltelefon, bliver det straffet med en bøde på 1.000 kroner.

Herunder har politiet listet nogle af årsagerne til, at man laver en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørerne.

- "Bløde" trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.

- Ulykker kan have langt alvorligere konsekvenser for bløde trafikanter.

- Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.

- Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.

- Skaber utryghed på fællesstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.