Gærfløde i å

Svinefoder løb ud i Halling Bæk og Skader Å. Brandvæsenet fik inddæmmet forureningen med jordvolde.

Halling Bæk og Skader Å ved Hjortshøj blev lørdag formiddag ramt af forurening.

Ved et uheld sprang en slange læk til et foderanlæg på en gård. Store mængder gærfløde - som er giftig for vandmiljøet - løb ud i Halling Bæk og Skader Å.

20 mand fra Århus Brandvæsen i Århus og Lystrup og en miljøvagt kom til og fik med jordvolde standset åens løb. Herefter pumpede redningsmandskabet vandet op af bækken og ud på de nærliggende marker, hvor gærfløden uden risiko langsomt kan sive ned.

Gærfløde er et restprodukt fra ølproduktion som bruges til svinefoder. Gærfløden er ikke farlig for mennesker og dyr men er skadelig for dyrelivet i vandløb.