Fyrtårn for turisme

Turismen i Ebeltoft skal udvikles

Ebeltoft er blevet udvalgt som en af 20 danske kystbyer, der nu bliver tilbudt at få hjælp til at udvikle sin kystturisme.

Bag tilbuddet står Videncenter for Kystturisme og Ebeltoft får nu tilbudt et individuelt udviklingsforløb. Forløbet skal bidrage til en "markant styrkelse af turismeproduktet og den kvalitetsoplevelse, som fremover skal danne basis for ny vækst". På den måde skal Ebeltoft være et af landets nye fyrtårn for turisme

Dyrt at være turist i Danmark

- Kystturismen har været ramt af tilbagegang de senere år, og vi er nødt til at se på den samlede oplevelse, især når det gælder turisternes opfattelse af værdi for pengene. Vi har et højt omkostningsniveau på alle områder her i Danmark, og det er svært at gøre noget ved. Til gengæld kan vi arbejde mere målrettet med at løfte kvaliteten, så den matcher turisternes oplevelse af det danske prisniveau. Strategien er at fokusere indsatsen i dansk turisme, siger formanden for CKT, direktør Søren Kragelund, Fårup Sommerland.

Projektperioden varer to år og turisterhvervet i Ebeltoft skal i første omgang indstille sig på at svare på et væld af spørgsmål.

Rent praktisk vil udviklingsforløbet for de udvalgte feriesteder nemlig tage udgangspunkt i et omfattende kvalitetstjek med detaljerede spørgeskemaundersøgelser og "løbende, indbyrdes benchmarking med identifikation af stærke og svage sider.

 - Om to år skulle vi gerne være nået dertil, at alle involverede har en fælles opfattelse af, hvad det er for en kvalitet, turisterne skal opleve i deres område, og er i gang med at udnytte oplagte potentialer, skriver Søren Kragelund.

Fakta om Videncenter for Kystturisme 

Videncenter for Kystturisme med hjemsted i Hvide Sande er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune.

Videncentrets overordnede formål er at bidrage til et kvalificeret, videnbaseret grundlag for beslutninger for kystturismens aktører, virksomheder og værdikæder. 

Det skal i praksis ske ved f. eks. at gennemføre dataindsamling, analyser, forundersøgelser og udviklingsprojekter samt etablere netværk af virksomheder og øvrige aktører.