Fuglene bliver i Doktorparken

Politikere reddede fuglevoliere fra lukning

Foto: Colourbox

De randrusianske børnefamilier kan formentlig også nyde kanariefugle, parakitter og andre eksotiske fugle, når de i fremtiden går tur i Doktorparken i den vestlige del af byen.

Et stort flertal i Randers Byråd har besluttet at redde fuglevolieren fra en truende lukning.

Forslaget om at redde fuglevolieren kommer fra Det Radikale Venstre, der under det netop overståede byrådsmøde fik opbakning fra 30 af de i alt 31 lokale folkevalgte.

Kun venstremanden Jens Peter Hansen stemte imod.

Byrådsflertallet besluttede, at driften af fuglevolieren fortsætter uændret indtil 1. oktober.

Se: Vil redde fugle i kronjysk park

Derudover skal der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der inden 1. september skal forsøge at finde udvej for, hvordan fuglevolieren kan drives videre i fremtiden.

Det koster årligt 330.000 kroner at drive og vedligeholde fuglevolieren i Doktorparken.

Doktorparken blev anlagt i 1913 og har altså i mere end 100 år været et yndet udflugtsmål for randrusianere. Tidligere var der også ishus, hestevognskørsel og geder i parken.