Fugleinfluenza - spørgsmål og svar

Er er grund til at være bange? Få svar på dine spørgsmål om fugleinfluenza.

<STRONG>Hvad er fugleinfluenza?</STRONG>Fugleinfluenza er en smitsom sygdom forårsaget af influenza A virus. Der findes flere forskellige typer - blandt andre den ekstremt dødelige H5N1. Det er denne type, der er konstateret flere steder i Europa. Mennesker kan også smittes, men der er aldrig rapporteret om smitte fra menneske til menneske.<STRONG>Risikerer jeg at blive smittet?</STRONG>For at blive smittet skal man være i tæt kontakt med smittede fugle. I Asien, hvor fugleinfluenza har cirkuleret i flere år, er der aldrig sket smitte fra vilde fugle til mennesker. Smitte til mennesker er kun sket fra fjerkræflokke og især i forbindelse med håndtering og slagtning af sygt fjerkræ.<STRONG>Hvordan opdager jeg, at jeg er smittet?</STRONG>Feber og hoste er de almindelige symptomer - akkurat som ved almindelig influenza. Den smittede vil ofte opleve muskel- og synkesmerter, ligesom smitten kan være ledsaget af øjen- og lungebetændelse.<STRONG>Dør jeg, hvis jeg bliver smittet?</STRONG>Risikoen for at dø er lille - især hvis man kommer i behandling indenfor 48 timer efter, at sygdommen er konstateret. Den smittede bliver behandlet med medicin, der holder sygdommen nede. Beredskabet i Europa er generelt bedre end i Asien, hvor der har været mindst 91 dødsfald i løbet af de seneste godt tre år.<STRONG>Kan jeg blive vaccineret?</STRONG>Der findes endnu ingen effektiv vaccine. Forskere er dog i fuld gang med at udvikle en vaccine til at beskytte folk, der arbejder med fugle.<STRONG>Virker almindelig influenza-medicin?</STRONG>Antivirus-medicin som Tamiflu og Relenza mindsker symptomerne og sygdommens længde hos personer, der lider af almindelig influenza. Det vides dog ikke, om de også virker mod den menneskelige variant af fugleinfluenza. Den virus, der breder sig i Europa, har vist sig at være resistent over visse antivirus-midler. Du skal have en recept hos din læge for at kunne købe Tamiflu. Læs evt. mere på <A href="http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=7502">Lægemiddelstyrelsens hjemmeside</A>.<STRONG>Mit barn har rørt ved en død fugl. Hvad gør jeg?</STRONG>Man skal aldrig røre ved døde fugle - heller ikke nu. Sker der alligevel, skal personen vaskes grundigt med varmt vand og sæbe. Smid eventuelt tøjet i vaskemaskinen og vask det ved en høj temperatur.<STRONG>Jeg finder en død fugl i naturen. Hvad gør jeg?</STRONG>Rør ikke ved fuglen, men kontakt i stedet den lokale fødevareregion. Telefonnumrene ligger på <A href="http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Organisation/Foedevareregion_Nord/forside.htm">Fødevarestyrelsens hjemmeside</A>.<STRONG>Skal jeg undgå at spise fjerkræ?</STRONG>Nej, det er ikke farligt at spise tilberedt fjerkræ. Man bør, som altid ved omgang med kød, vaske hænder grundigt og stege kødet godt. Ligeledes bør æg være kogte eller gennemstegte. Virus dræbes ved 70 grader.<STRONG>Bør jeg undgå at rejse til lande, hvor der er konstateret fugleinfluenza?</STRONG>Nej, men du bør holde dig fra markeder, hvor der sælges fugle. Derudover skal du som altid undgå døde fugle og sørge for at tilberede fjerkræ grundigt, inden du spiser det.<STRONG>Kan jeg stadig fodre vilde fugle?</STRONG>Ja. Så længe du ikke rører direkte ved fuglene er risikoen for smitte minimal.<STRONG>Mit barn går i en børnehave, hvor der er&nbsp;fritgående høns. Bør jeg være bekymret?</STRONG>Hvis institutionen tager de nødvendige forholdsregler er der ingen grund til at være bekymret. Ved at holde hønsene under tag kan man undgå, at de bliver smittet af vilde fugle.<EM>Kilde: Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen</EM>