Frygter øgede socialudgifter

En ny kommunal udligningsordning er urimelig over for de største byer, mener Århus og Randers kommuner.

Århus, Randers og fire af landets øvrige storkommuner mener, at de mister mere end en halv milliard kroner årligt, hvis forslagene i en nye betænkning om et nyt kommunalt udligningssystem bliver gennemført. Systemet ventes vedtaget i forbindelse med, at den nye kommune- inddeling træder i kraft.

En ny målemetode for kommunernes udgiftsbehov rammer de store bykommuner urimeligt, mener borgmestrene fra Århus, Randers, København, Odense, Aalborg og Esbjerg.

I et fælles høringssvar til indenrigs- ministeren skriver de, at bykommunerne ikke får nok kompensation for de stigende socialudgifter, som særligt er en belastning her. Borgmestrene nævner, at de store byer har social belastede boligkvarterer, som giver kommunale merudgifter til kontanthjælp, boligsikring, truede børn og unge m.v.