Frivillige vil hjælpe folk ud af svære konflikter

To nye centre i Århus og Hadsten tilbyder gratis rådgivning til, hvordan man kan løse konflikter.

Når folk bliver så uenige, at de opgiver samtalen og går over til at bekrige hinanden, kan det have store omkostninger både på sjælen og pengepungen.

Nu er der imidlertid hjælp at hente, hvis man gerne vil forsøge en sidste gang på at løse en tvist, inden man skrider til at gøre ungerne arveløse eller trækker naboen i retten.

I foreløbig fire kommuner i landet, København, Frederiksberg, Århus og Favrskov, er der oprettet centre, hvor man anonymt kan henvende sig og få en gratis samtale med en frivillig konfliktrådgiver. Det skriver Dagbladenes Bureau.

- Det, de kan tilbyde, er en konstruktiv snak, forklarer Jesper Bastholm Munk fra Center for Konfliktløsning i København, hvor rådgiverne typisk bliver uddannet.

- De fortæller ikke, hvad du skal gøre, og det er ikke terapi. Det er sparring til, hvordan man selv kan håndtere hverdagskonflikter.

Der kan være god grund til at forsøge sig med rådgivning, før man for eksempel beslutter sig til at gå i retten. Det fortæller advokat Pia Deleuran, som er frivillig konfliktløser på Frederiksberg, men også er bannerfører for at få flere advokater til at benytte sig af mægling, såkaldt "mediation", inden klienterne kaster sig ud i langvarige sager.

Hendes oplevelse er, at folk ofte får mere ud af at indgå et forlig end nødvendigvis at stå på deres ret.

- Det lyder måske banalt, men hvis man bruger dialogen, åbnes der op for fantastiske muligheder, siger hun til Dagbladenes Bureau.

Jesper Bastholm Munk fra Center for Konfliktløsning forklarer, at udgangspunktet for de frivillige rådgivninger er, at man selv "ejer" sin konflikt og derfor som regel også ligger inde med løsningerne. Man kan bare ikke få øje på dem, fordi man er så vred.

- Får man en rådgiver på, kan der spares mange menneskelige og økonomiske ressourcer, siger han til Dagbladenes Bureau.