Frit valg fungerer ikke

Hver anden østjyske kommune giver ikke de ældre frit valg, når det handler om hjemmehjælp.

For ti måneder siden trådte frit valgs-ordningen i kraft. Her blev der fra regeringens side lagt op til, at de ældre frit skal kunne vælge mellem privat eller kommunal hjemmehjælp.

Men det kan de ældre i hver anden østjyske kommune endnu ikke, ifølge en undersøgelse, som Århus Stiftstidende har foretaget.

Og de steder, hvor frit valgs-ordningen er trådt i kraft, er det meget få ældre, som gør brug af den.

I Odder Kommune har kun 12 ud af 1013 visiterede ældre valgt en privat løsning.

Generelt er det de mindre kommuner, som har svært ved at trække private udbydere til.