Frikirker tager afstand fra præst

- Sådan må børn ikke behandles

Christian Laursen

Foreningen af frikirkeledere i Danmark, Frikirkeleder.dk reagerer nu på omtalen af forholdene i Byens Kirke i Silkeborg og forklarer, hvorfor man ekskluderede prædikant Christian Laursen efter flere henvendelser om, hvordan han skulle have forvaltet ungdomsarbejdet i kirken.

- Foreningen Frikirkeleder.dk blev allerede i 2010 gjort opmærksom på en række forhold som førte til en eksklusion af prædikanten, skriver foreningen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Som en forening af frikirkelige præster, missionærer og ledere har Frikirkeleder.dk et sæt etiske retningslinjer, som ifølge anklagerne var klart tilsidesat på flere punkter, bl.a.:

· Sekterisk og manipulerende adfærd over for medarbejdere og kredsen omkring Christian Laursen.

· Uetisk forvaltning af økonomiske midler i kirken og i selskaber/foreninger, Christian Laursen har adgang til.

· Umådeholdent forbrug af spiritus.

· Grænseoverskridende adfærd over for medarbejdere i den lokale kirkes ungdomsarbejde.

- Vi har netop etiske retningslinjer i vores fællesskab for at modvirke, at ledere misbruger deres ansvar til manipulation og uetisk adfærd, som jo ofte går ud over mennesker, som er sårbare, udtaler Tonny Jacobsen, formand for Frikirkeleder.dk.

- Christian Laursen blev forgæves inviteret til en dialog, hvor han kunne få lejlighed til at forholde sig til anklagerne, men ønskede ikke at deltage. På den baggrund valgte Frikirkeleder.dk at ekskludere Christian Laursen pr. 30. juni 2010.

- Det er et meget usædvanligt skridt for os at ekskludere et medlem af Frikirkeleder. Men vi var ikke i tvivl om, at det var det eneste rigtige i denne sag. Vi følte et behov for at markere klart, at vi ikke kunne stå inde for Christian Laursens lederskab, siger Tonny Jacobsen.

Byens Kirke i Silkeborg har onsdag afvist alle påstande og bringer Christian Laursens version af historien på kirkens hjemmeside.