Fredning af Lilleådalen afvist

Nu kan etablering af nyt feriecenter fortsætte

Natur- og Miljøklagenævnet har torsdag stadfæstet den afvisning af fredning af et område i Lilleådalen, som et enigt fredningsnævn besluttede i december 2011.

- Med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse har en meget lang proces endelig fundet sin afslutning. Det er jeg meget tilfreds med. Vi har allerede i forslaget til lokalplanen taget højde for de naturmæssige værdier samtidig med, at vi har skabt mulighed for at etablere et attraktivt feriecenter, som forsat giver borgerne adgang til området. Med nævnets afgørelse kan vi endeligt færdiggøre lokalplanen, så ejeren kan komme videre med sine planer for området, siger Nils Borring (A), borgmester i Favrskov Kommune.
 
Danmarks Naturfredningsforening rejste i foråret 2010 sagen om fredning af området, men denne blev afvist af Fredningsnævnet i december 2011. Naturfredningsforening ankede derefter Fredningsnævnets afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som altså nu har valgt at følge fredningsnævnets afgørelse.