Forurenet drikkevand

Der er fundet bakterier i drikkevandet i Hørning

Skanderborg Kommune har mandag den 30. april 2012 fået oplyst, at der er fundet bakterier i drikkevandet fra Hørning Stationsbys Vandværk.

Vandværket er i samarbejde med Skanderborg Kommune ved at undersøge årsagen til forureningen og der er bestilt nye vandanalyser.

Indtil de nye analyser er foretaget og indtil bakterierne er væk, vurderer embedslægen at borgerne skal koge drikkevandet.

Alle forbrugere, der får vand fra Hørning Stationsbys Vandværk er omfattet.

Hold dig opdateret om situationen her.