Fortsat rod i Bazar Vest

ToldSkat finder rod i regnskaberne hos 15 af de 24 handlende, som blev afsløret ved den seneste aktion.

Flertallet af de handlende, som blev no- teret for rod i regnskaberne ved Told- Skats seneste aktion i Bazar Vest i Brabrand, har endnu ikke bragt forholdene i orden.

I juni afslørede ToldSkat Østjylland i en aktion, at 24 virksomheder havde rod i regnskaber, illegale eller sorte arbejdere eller modtog dagpenge og sociale ydelser ved siden af lønnen.

ToldSkat har netop fulgt op på juni-aktionen, og denne gang viser det sig, at 15 af de 24 handlende endnu ikke har fået bragt tingene i orden.

ToldSkat vil følge udviklingen i Bazar Vest ved at udføre flere kontroller og hjælpe virksomhederne ind på det 'rette spor' gennem information og vejledning.