Forsoningsmøde på Mols

Miljøministeren lyttede i dag til krav fra lodsejere i den kommende nationalpark i Mols Bjerge. Han gav dog ingen løfter.

I dag var der forsoningsmøde i Mols Bjerge. Miljøminister Troels Lund Poulsen mødtes med lokale lodsejere, før Dronningen åbner den nye nationalpark om en måned. Lodsejerne kræver garantier for, at regeringen ikke ødelægger naturen og lodsejernes privatliv med en ny nationalpark.

De to lodsejerforeninger, Mols Bjerge Fredning og Private lodsejere i og omkring Mols Bjerge ville forelægge ministeren syv krav, som skulle opfyldes, for at de vil lægge jord til den nye nationalpark.

Kravene er, at naturbeskyttelse skal være det primære formål med nationalparken. De private lodsejere vil have mindst to pladser i nationalparkens bestyrelse. Der skal være en stram og klart formuleret trafik- og adfærdsregulering. De private lodsejere skal have frihed til at ændre grænserne, Der skal være fuld enighed i bestyrelsen for at godkende projekter. Der skal være tydelig markering af offentlige og private arealer, og så skal sårbare naturområder kunne lukkes for publikum.

Og lodsejerne fylder godt i landskabet i den kommende nationalpark. Ifølge deres egen hjemmeside fylder de over halvdelen af nationalparken. Derfor har lodsejerne foreslået at regeringen kun åbner den offentlige del af nationalparken og venter med at inddrage lodsejernes jord til aftalerne er helt på plads. Men ministeren ville intet love.

Uenighed eller ej, så skal Dronning Margrethe officielt åbne nationalparken om godt tre uger.

Men hvis ikke lodsejerne og regeringen er blevet enige, truer flere lodsejere med at demonstrere under åbningen.