Forsøg bliver permanent: Unge med hjerneskade får støtte

Gode erfaringer med en mentorordning til hjerneskadede unge får nu kommunerne i Region Midtjylland til til at afsætte penge til varig hjælp

Kasper Bergmann fra Silkeborg har været glad for at få hjælp af en mentor efter, at han kom ud for en trafikulykke og pådrog sig en hjerneskade.

Hverdagen med en hjerneskade efter sygdom eller ulykke kan for mange unge være svær at tackle. 

Det har man øje for i Region Midtjylland, hvor man gennem tre år har kørt projektet 'Bristede Drømme-Nyt Håb', som er en mentorordning for netop unge med hjerneskade. 

Læs også Mentorordning hjælper unge med hjerneskade

De 15-30-årige har i forsøgsperioden fået hjælp til få styr på både det mentale, men også mere praktiske som eksempelvis struktur i hverdagen og dialog omkring fremtiden, hvad angår skole, arbejde eller kontakt med kommune.

Tilbagemeldingen fra de 100 unge, som har været en del af projektet, har været så positiv, at de i alt 19 kommuner i Region Midtjylland nu alle er gået med til, at mentorordningen nu bliver et permanent tilbud. 

Ifølge Region Midtjylland er regionen den eneste i Danmark, som har valgt at indføre ordningen til unge hjerneskadede. 

- Mentorerne har fokus på at hjælpe den unge, ikke på hvor mange timer hjælpen tager og hvilken kasse, der skal betale. De støtter de unge i at klare sig selv under nye livsvilkår og har opnået fine resultater, siger Jesper Kaas Schmidt, som er kommunaldirektør i Randers Kommune og formand for netværket af kommunaldirektører i Region Midtjylland, KD-net, i en pressemeddelelse. 

02:01

VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om mentorordningen, som blandt andet har hjulpet Kasper Bergmann der blev hjerneskadet efter en trafikulykke. 

Luk video

Flere bevarer fodfæste

Erfaringerne fra projektet har blandt andet vist, at med ekstra støtte fra en mentor har flere unge formået at blive på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Evalueringer viser blandt andet, at:

- Antallet af sygemeldte er faldet fra 44 procent til 16 procent.

- Antallet af arbejdsløse på dagpenge eller kontanthjælp er faldet fra 10 procent til 0 procent.

- Antallet af unge i uddanelse er steget fra 52 procent til 59 procent. 

Mentorerne, som hjælper de unge, har base på Hammel Neurocenter der har ekspertise i at genoptræne folk med eksempelvis hjerneskader.

Det er de to mentorer Malene Arendt Eriksen (tv.) og Hanne Skovgaard Petersen (th.), som har været tilknyttet projektet.  Foto: Hammel Neurocenter

Malene Arendt Eriksen har været mentor på projektet og har set, hvordan hjælpen har hjulpet de unge:

- Vi kan hjælpe med at skabe forståelse hos den unge selv og hos familie, venner, uddannelse og job om, hvad hjerneskaden betyder for netop den her unge. Når netværket er oplyst om de ændrede livsvilkår og ved, hvad der er anderledes end før, kan de bedre hjælpe og støtte op om den unge i hverdagen.

Gode erfaringer med mentorer

Et år efter mentorprojektet viser evalueringerne, at andelen af unge:
  • I uddannelse er steget fra 52 % til 59 %
  • I arbejde på særlige vilkår er steget fra 2 % til 8 %
  • I ressourceforløb er steget fra 3 % til 18 %
  • På førtidspension er uændret på 3 %
  • Sygemeldte er faldet fra 44 % til 16 %
  • Arbejdsløse på dagpenge eller kontanthjælp er faldet fra 10 % til 0 %
  • På anden overførselsindkomst er faldet fra 5 % til 0 %
  • I arbejde på normale vilkår er faldet fra 5 % til 2 %
  • Der vurderer deres arbejdsevne som dårlig er faldet fra 62 % til 42 %
 
Kilde: Region Midtjylland.