Forskere skal skærpe landmænds etik

I løbet af de næste tre år skal forskere fra blandt andet Århus formulere nogle mindstekrav til, hvordan landmænd må behandle deres dyr.

Samtidig skal forskerne finde den mest effektive metode til at udpege de landbrug, der ikke har etikken i orden.

Et nyt forskningsprojekt "Dyrevelfærd i husdyrbesætninger" har modtaget 7,5 millioner kroner fra Fødevareministeriet og gennemføres frem til 2012 af forskere fra blandt andet Det Jordbrugsfaglige Fakultet på Aarhus Universitet og Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet.

- Vi skal finde frem til, hvordan man med den mindst mulige økonomiske belastning får mest mulig dyrevelfærd, siger projektets koordinator, forskningsleder Jan Tind Sørensen, Aarhus Universitet.

Han forklarer, at hidtil har arbejde med dyrevelfærd bestået i forbud, tilbud til interesserede landmænd og kampagner over for forbrugerne. Det nye projekt anlægger en borger-synsvinkel. Eksperter skal sætte ord på, hvad vi kan acceptere i vores land.

- Det gælder om at finde den rette balance mellem påtale og motivation, siger Jan Tind SørensenPeter Sandøe, professor ved Københavns Universitet og formand for Det Dyreetiske Råd, er en af de forskere, som skal filosofere over grænserne for det acceptable.

Han finder det prisværdigt, at Fødevareministeriet i 2008 afsatte i alt 18 millioner kroner til at forbedre dyrevelfærden. Han maner dog til besindighed med hensyn til, hvor langt man kan komme.