Forskere kan forudse oversvømmelser uger i forvejen

Viden om grundvandet skal hjælpe forskere til at forudse oversvømmelser dage eller uger i forvejen

Mens beredskabsfolk fortsat kæmper mod vandmasserne efter weekendens regnskylle i Østjylland og resten af landet, er danske forskere i gang med at udvikle et nyt varslingssystem, som kan forudsige kommende oversvømmelser, som dem østjyderne lige nu oplever i blandt andet Skanderborg og Odder Kommune.

Det fortæller projektleder og hydrolog Hans Jørgen Henriksen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

- Det nye er, at vores model tager højde for grundvandsniveauet - altså hvor mættet jorden er med vand, og på den måde kan vi forudsige, om selv en beskeden mængde nedbør vil skabe problemer i form af oversvømmelser, siger forskeren.

Kan forudse oversvømmelser

Modellen indhenter oplysninger om, hvor meget vand der ligger i jorden i forvejen og parrer disse oplysninger med, hvor meget nedbør der forventes.

Pumperne kører fortsat ved Alken Enge

Resultatet er en prognose, der flere dage eller måske uger i forvejen kan forudse oversvømmelser som dem, vi har set efter weekendens regnskylle og tidligere på måneden i Holstebro, hvor Storåen gik over sine bredder og oversvømmede dele af byen.

- Hidtil har man været meget fokuseret på skybrudshændelser, hvor der kommer store mængder nedbør på kort tid.

- Men de hændelser, vi har set hen over julen og tidligere på måneden i Holstebro, var ikke skybrud, men langvarig nedbør. Når det giver problemer, hænger det sammen med, at jorden i forvejen er mættet med vand, siger Hans Jørgen Henriksen.

Campingplads i Hou er næsten tømt for vand

Vil udvikle landsdækkende model

Varslingsmodellen har indtil videre vist sig anvendelig til at forudse oversvømmelser ved Skjern Å-systemet, men nu går forskerne efter at finde finansiering til at udvikle en landsdækkende model.

Og der er store fordele ved at kunne forudsige oversvømmelser, påpeger forskeren.

- Hvis man kan forudse og dermed varsle oversvømmelser af boligområder eller landbrugsarealer i tide, vil man kunne nå at forberede sig, og det vil spare samfundet for store omkostninger, siger Hans Jørgen Henriksen.

Forskerne forventer, at modellen kan være udviklet inden for de kommende fem år.

Faka

Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser fra Danmark og Grønland (GEUS) arbejder på et nyt varslingssystem, der skal kunne forudse lignende oversvømmelser flere dage eller uger i forvejen.


Sådan her virker det:

- Modellen sammenholder viden om det aktuelle grundvandsniveau med de forventede mængder nedbør.

- Hvis jorden i forvejen er mættet med vand, skal der ikke ret megen nedbør til, før vandet ikke kan afledes og dermed vil oversvømme lavtliggende områder.

Modellen er forsøgsvist blevet anvendt for oplandet til Skjern Å.

Erfaringerne har vist sig gode, og forskerholdet går nu efter at skabe en landsdækkende model.

Forskerne vurderer, der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at kunne forebygge oversvømmelser af veje, boligområder og landbrugsarealer.

Det forventes, at en landsdækkende model kan være færdigudviklet i løbet af fem år

Kilder: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)