Forskere gør byen grøn

Skal knokle for at udvikle klimateknologi

Aarhus Universitet samler torsdag næste uge 50 forskere med hver deres specialviden, som i to døgn skal knokle for at udvikle nye bud på et grønnere Aarhus uden CO2.

Alle forskerne er ph.d. studerende indenfor forskellige ingeniørvidenskabelige områder, og deltager i den første PHD CHALLENGE på Aarhus Universitet.

Én gang om året vil vi samle vores kræfter for at komme med bud på løsninger til en særlig aktuel problemstilling i samfundet.  Det er egentlig et meget simpelt forsøg på at få vores forskning uden for universitetets mure, siger Thomas Toftegaard, der er institutleder for Institut for Ingeniørvidenskab i en pressemeddelelse.

Forskerne skal helt konkret arbejde med et fiktivt etagebyggeri på Aarhus Havn. De skal skitsere løsninger for, hvordan man kan nedbringe udledningen af drivhusgasser i hele bygningens livscyklus - det vil sige i både materialer, opførelse, drift og bortskaffelse.

- Det er meget vigtigt at tænke helhedsorienteret, når man arbejder med klimateknologi, og der er et stort potentiale i at koble forskere fra forskellige fagområder sammen i en fælles indsats. Jeg forventer, at vi ser nogle meget spektakulære løsningsforslag, der kan komme hele Aarhus til gavn," siger Thomas Toftegaard.