Forberedt på vand

Skader ved skybrud skal begrænses

Foto: Rasmus Dahl (privatfoto)

Skybrud og højere vandstande forekommer hyppigere, og Aarhus Kommune forbereder sig derfor på mere vand. 

Det sker blandt andet ved dn omfattende kortlægning af oversvømmelsestruede områder og en styrkelse af beredskabet, skriver kommunen i en pressemeddelelse. 

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, siger: 

- Arbejdet med at etablere en sluse med pumper ved DOKK1 og den omfattende kortlægning af områder truet af oversvømmelse betyder, at Aarhus er bedre rustet til de klimaændringer, der allerede er i gang. Vi har gennem flere år arbejdet på at skabe den nødvendige plads til vandet, så store oversvømmelser forebygges, siger rådmanden 

Ifølge rådmanden viste det seneste skybrud i Lystrup den 26. august sidste år, at løsninger som f.eks. Egå Engsø, der skaber forsinkelse og plads til vandet er afgørende, hvis skader på ejendomme og infrastruktur skal begrænses. 

Aarhus Kommune har blandt andet kortlagt oversvømmelsestruede områder, højtstående grundvand og udbygget varslingssystemer i vandløb og søer. 

Kortlægningen anvendes ved planlægning af byområder, placering af tekniske anlæg og i forbindelse med nye rekreative vådområder. 

Aarhus Kommune har netop lanceret en ny hjemmeside: www.aarhus.dk/oversvømmelse

Hjemmesiden indeholder kort, der viser hvilke områder, der kan blive oversvømmet fra skybrud, vandløb eller havet.