Forældre klager over specialtilbud

Flere og flere forældre klager over kommunernes begrænsede specialtilbud til børn med særlige behov.

Kommunerne svigter de børn, der har brug for ekstra støtte og specialtilbud i skoletiden.

Det mener flere og flere forældre - også i Østjylland. Derfor klager de, ifølge P4 Østjylland, i stigende grad til Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning.

Det betyder, at Klagenævnets arbejdsbyrde er blevet noget større i år, hvor man på nuværende tidspunkt har modtaget mere end 300 klager. Sidste år behandlede nævnet i alt 165 klager.

Klagerne drejer sig blandt andet om for få støttetimer.

Blandt de utilfredse forældre er også østjyder. I Århus har 9 klaget, i Randers 4, og i Silkeborg har forældre sendt i alt 10 klager.

Stigningen i antallet af klager skyldes flere faktorer, mener Morten Carlsson, som repræsenterer De samvirkende Invalideorganisationer i klagenævnet

-Der er rod i kommunerne efter sammenlægningerne. De forsøger at spare, og så mangler der tilbud til børn med behov for støtte, siger han.

Ifølge Morten Carlsson kan det betale sig at klage.

-De, som klager, får ofte medhold. Det er et større problem, at mange formodentlig ikke klager. De enlige mødre og indvandrerfamilierne, som ikke kender det danske klagesystem. De falder helt udenfor, siger Carlsson