Folkeskov i Randers

På søndag bliver spaden sat i jorden

Søndagens spadestik bliver taget i Spentrup ved Randers, og det er startskuddet på Danmarks blot anden folkeskov. Skoven skal sikre rent drikkevand og mindske mængden af CO2-udslip.

- Naturløsningen er fantastisk. Når du planter træer, kan du lave en hel stribe af positive naturpåvirkninger, siger Lars Heiselberg Jensen, der er grundlægger af netværket Growing Trees, som arbejder for, at folkeskovene slår rod i Danmark.

Med konceptet folkeskoven.dk tilbyder Growing Trees borgere, virksomheder og foreninger at købe et træ for 19 kroner til kommunens nye skov, der vil blive plantet nær en vandboring. Træerne vil dermed ikke alene optage CO2, men også fungere som et værn, der beskytter drikkevandet.

- Det danske grundvand er udfordret. Der lukkes cirka to drikkevandsboringer om ugen på grund af forekomster af pesticider og kvælstof, siger Lars Heiselberg Jensen.

LÆS OGSÅ: Skov giver drikkevand

Kommunen stiller jorden til rådighed og forpligter sig til at vedligeholde træerne.

I Aarhus er man allerede i gang. Derudover har Odense og Høje-Taastrup meldt sig klar til at plante folkeskove.

Skov- og landskabsingeniør i Randers Kommune, Randi Flensborg Jørgensen, fortæller, at det kræver meget af kommunen både energi- og ressourcemæssigt at få en folkeskov på benene, fordi der er meget mere kommunikativt og administrativt arbejde. Omvendt udløser det så også et større engagement hos borgerne, påpeger hun.

- Da folk er med til at støtte op om skoven, synes jeg, at det bliver en helt anden skov end de skove, jeg ellers har været med til at lave.

LÆS OGSÅ: Køb skov og hjælp miljøet

- Der er et helt andet drive, hvilket er rigtig fedt, siger skov- og landskabsingeniøren, der også tror, at borgerinddragelsen kan være med til at minimere risikoen for hærværk mod de nyplantede træer, som man tidligere har oplevet.

- Der er aldrig nogen garanti, men i og med at det er vores skov frem for kommunens, tror jeg, at vi starter et helt andet sted i folks bevidsthed, siger hun.

LÆS OGSÅ: Kæmpeskov på vej til Odder