Folkeskoler forringes

Folkeskoler får ringere forhold næste skoleår

Folkeskolerne i Aarhus har udsigt til endnu ringere forhold. Det bliver realiteten, når det nye skoleår indledes til august, og konsekvenserne af besparelserne i kommunen for alvor vil kunne mærkes.

Flere elever i klasserne, timetal nede på lovens minimum og dårligere forhold for elever med behov for ekstra hjælp vil være nye kendsgerninger, skriver jp.dk.

Ifølge formanden for Århus Lærerforening vil konsekvenserne få stor betydning for det faglige niveau:

- Det værste er klassestørrelserne, for det gør det sværere at undervisningsdifferentiere, og samtidigt bliver sværere at få støtte til elever, der har det svært i normalundervisningen. Det vil gå ud over fagligheden, siger Søren Aakjær.

På over halvdelen af byens skoler vil eleverne få færre timer, og hver tredje skole vil således komme ned på lovens minimumskrav for antallet af timer, mens kun hver 10. skole ligger på det vejledende timetal.