Fokuserer på beskæftigelse

RAR Østjylland har holdt deres første møde

Det nye regionale arbejdsmarkedsråd for Østjylland - RAR Østjylland - har holdt sit første møde, og her blev der blandt andet valgt en formand.

Rådsformanden blev Viggo Thinggaard, som til daglig er HK Østjyllands fællesformand. Han glæder sig nu til at hjælpe beskæftigelsesindsatsen op i gear til gavn for virksomheder og arbejdere.

Noget af det, den nyudvalgte formand vil arbejde for er et øget fokus på uddannelse og et bedre samarbejde på tværs af kommunegrænserne:

- Beskæftigelse og ledighed stopper ikke ved kommunegrænserne. Derfor har jeg store forventninger til det arbejde, som RAR Østjylland nu skal i gang med. Vi skal styrke partsinddragelsen, og så skal vi sikre, at virksomhederne bliver en aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil have fokus på hele RAR Østjyllands område, og så lægger vi op til samarbejde med RAR Vestjylland, siger han i en pressemeddelelse.

RAR Østjyllands vigtigste opgaver er at koordinere og styrke samarbejdet på tværs af politikområder - det vil sige mellem beskæftigelsesindsatsen og uddannelsesområdet samt erhvervs- og vækstpolitikken.

Rådet indgår desuden i et samspil med kommunerne og samarbejder med a-kasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale vækstfora.