Fokus på tosprogede børn

Vil nedsætte behov for ekstra undervisning

Silkeborg Kommune vil nedsætte behovet for ekstra undervisning for tosprogede børn fra 65 procent i 2012 til 20 procent i 2019. Det er del af en ambitiøs plan, som kommunen har indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning.

Over de kommende tre år vil det såkaldte Tosprogs-Taskforce arbejde på at forbedre tosprogede børns sprog- og læsekompetencer.

- Det er vigtigt, at vi allerede i dagtilbuddet finder ud af, hvordan vi kan arbejde systematisk med sproget i hverdagen og alle aktiviteterne i børnehaven. Og så er udfordringen at organisere vores arbejde, så der er tid og rum til, at vi kan yde en særlig indsats overfor de børn, som har ekstra behov for sproglig opmærksomhed, siger pædagogisk leder af kommunens kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration, Joan Hellqvist Madsen, i en pressemeddelelse.

Projektet kommer til at involvere Sølystskolen og Langsøskolen, samt dagtilbuddene Søholt, Børnegården, Bakkegården og Blæksprutten.