Flyt fra Gellerup - få en check

Der er indtil videre sat penge nok af til, at 125 familier kan benytte sig af Århus Kommunes tilbud om økonomisk flyttehjælp.

Århus Kommune forsøger at motivere folk til at flytte fra Gellerup Parken.

Midlet er en check, som skal lette den økonomiske byrde, der er forbundet med en flytning, for de familier, som vælger at forlade ghetto-området.

Godt en million kroner er der afsat på kommunens budget for de næste fire år, og det betyder, ifølge JP Århus, at der er en check på 8.256 kroner til de første 125 familier, som flytter fra Gellerup.

En af tankerne bag initiativet er at hjælpe netop de familier, som må flytte deres børn til andre skoler, når Nordgårdskolen lukker efter indeværende skoleår.

De familier skal, ifølge kommunen, motiveres til at forlade ghetto-området helt.

- Vi håber, at dette kan være medvirkende til, at familierne tager positivt imod tilbuddet om en fortrinsretsskole og vælger et boligområde væk fra Gellerupparken. Det skal i hvert fald ikke være omkostningerne til en flyttebil og flyttefolk, der afholder dem fra at sikre deres børn en god skolegang, siger fungerende børn og ungerådmand Bünyamin Simsek(V) til avisen.