Flygtninge til Randers

200 afghanere, syrere og iranere på vej

01:54

Foto: Google Street View

1 af 2

200 asylansøgere flytter om få uger ind i et tidligere ældrecenter i Søren Møllers Gade i Randers.

De 200 afghanere, syrere og iranere flytter ind den 18. december - dagen efter at Randers Byråd har stilling til, om bygningen skal huse et midlertidigt asylcenter.

- Asylansøgerne er her i Danmark, fordi de har brug for at komme væk fra konflikter i hjemlande som Syrien, Iran og Afghanistan, siger Erik Mouritsen, konstitueret direktør for Social- og arbejdsmarkedsafdelingen i Randers Kommune.

- Randers Kommune gjorde en lignende indsats i forbindelse med bosniske asylansøgere i 1993, som blev midlertidigt indkvarteret i Randers, skriver han i en pressemeddelelse.

Har et akut behov

Erik Mouritsen forklarer, at Udlændingestyrelsen har et akut behov for at finde indkvartering, fordi flere indkvarteringscentre i landet skal nedlægges.

Samtidig står bygningen på Søren Møllersgade 37 tom. Byrådet har tidligere besluttet at afvikle ældreboligerne i Søren Møllersgade fløjen på Plejecentret Lindevænget og sætte bygningen til salg. Bygningen har stået tom siden august 2012.

Nu foreslås det i stedet at udskyde salget i lejeperioden.

- Vi står med en ledig bygning, og der er et akut behov, skriver borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) i pressemeddelelsen.

- Samtidig har vi ikke udgifter i forbindelse med aftalen. Randers kommune kan udskyde salget af ejendomme og i stedet få en rimelig husleje. Hertil kommer, at vi må forvente, at 200 nye beboere også vil gøre de fleste af deres indkøb her i området.

Betaler alle udgifter

Randers Kommune oplyser, at Udlændingestyrelsen betaler alle udgifter i forbindelse med indkvarteringen og eventuelle ombygninger, ligesom det er Udlændingestyrelsen, som hæfter for husleje og andre ydelser til asylansøgerne.

Asylansøgerne indkvarteres i asylcenteret, mens deres sag behandles af udlændingemyndighederne. De asylansøgere, der får en asyltilladelse, overgår til integration i kommunerne og fordeles til kommunerne på baggrund af de årlige kommunekvoter, mens de asylansøgere der får afslag på deres ansøgning skal udrejse efter endeligt afslag. Randers Kommunes flygtningekvote påvirkes ikke, fremgår det af pressemeddelelsen.

Randers Kommune afholder et informationsmøde for alle naboer og beboere i umiddelbar nærhed af Søren Møllersgade 37 den 10. december 2012 kl. 17.

- Vi har i Randers Kommune i forvejen mange gode erfaringer med at skabe et positivt møde mellem forskellige kulturer. Det er jeg sikker på, at vi også kan i denne her situation, siger Henning Jensen Nyhuus.

Den daglige drift af asylcenteret varetages af Vesthimmerland Kommune, som er operatør på opgaven i henhold til den såkaldte udeoperatør-model.