Flot år for Jyske Bank

Økonomien har det rigtig godt i banken med hovedsæde i Silkeborg. Forklaringen er blandt andet frasalg og gebyrindtægter.

Jyske Bank fik i 2003 et rekordresultat før skat på 1,8 milliarder kroner. Det er cirka 800 millioner kroner mere end året før.

Salget af lokalbankernes realkreditinstitut, Totalkredit, pynter i regnskabet med 533 millioner kroner. Her ejede Jyske Bank godt 20 procent af aktierne.

I hovedsædet i Silkeborg kan man også lune sig over stigende gebyrindtægter. De steg netto med 23 procent til 931 millioner kroner på grund af indtjening på konvertering af realkreditlån og en stigende handel med værdipapirer.

Nettorenteindtægterne udgjorde 2,6 milliarder kroner, hvilket er et lille fald i forhold til det foregående år.