Flest rotter i Århus

Der blev i 2007 anmeldt flere rotter i Århus end i København. Århus havde 5.254 tilfælde mod hovedstadens 4.513.

Der er gang i rotterne i Århus. I hvert fald blev der i Århus Kommune sidste år anmeldt mere end 700 tilfælde af rotter mere end i København.

Det viser en ny rapport fra By- og Landskabsstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse. Rapporten slår også fast, at jyske kommuner bruger færre penge på bekæmpelse af de små skadedyr end de sjællandske.

Antallet af anmeldelser varierer meget fra år til år. By- og Landskabsstyrelsen mener, at en af årsagerne er udsving i temperaturer. Hvis en vinter for eksempel har været meget mild, så formerer rotterne sig mere, end hvis der har været en streng vinter.

At der så over tid er sket en stigning af antallet af anmeldelser, kan skyldes besparelser på kommunernes budgetter og en forringelse af kloakernes tilstand.