Flere yngre studerende på universitet

Flere end nogensinde får tilbudt studieplads i Århus, hvor andelen af 1. prioritetsansøgere på 21 år og yngre er steget med næsten fire procent.

Ikke færre end 3.913 nye studerende får tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet - eller optages på en stand by liste.

Det er det største antal studerende nogensinde i Århus, hvor antallet sidste år var 3.816.

På Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, er antallet af nye studerende, der får tilbudt studieplads, i realiteten det samme som i 2006, nemlig 1.190 i år og 1.189 sidste år.

Stigningen er især markant på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, hvor 36 flere får tilbudt plads, i alt 1.166 mod 1.130 i 2006.

Især økonomi og erhvervsøkonomi kan markere en bemærkelsesværdig fremgang. Økonomi byder velkommen til 215 nye studerende mod 198 sidste år og erhvervsøkonomi med 10 flere, i alt 85, hvor der sidste år var tilbud til 75.

NATURVIDENSKAB HITTER OGSÅ
På Det Naturvidenskabelige Fakultet tilbydes plads til 50 flere end sidste år, 780 mod 730 i 2006.

De nye uddannelser på hhv. Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet hitter med totalt 164 tilbud om studiepladser, fordelt med 44 til it, 45 til digital design og 75 til molekylær medicin.
Blandt årets højdespringere er også Antropologi og Historie.

- Det er glædeligt, at vi kan byde velkommen til så mange nye studerende i år, siger studiechef Eva Teilmann.

Optagelserne er baseret på den nye 7-trins skala, og grænsekvotienterne offentliggøres efter denne skala. 90 pct. af ansøgerne har eksamen efter 13-skalaen, og studiechef Eva Teilmann forventer adskillige forespørgsler i denne anledning.

DIREKTE FRA GYMNASIET
Det er et særkende i år, at flere end nogensinde optages direkte fra gymnasiet.

- En årsag kan være, at det er blevet mere almindeligt og accepteret at starte med det samme, hvor mange tidligere tog sig et såkaldt sabbatår, forklarer studiechef Eva Teilmann, som tilføjer:

- Det er en udfordring for Aarhus Universitet at være særlig opmærksom på, hvordan det går de nye studerende, som optages direkte fra gymnasiet. Vi sætter fokus på, hvordan det går dem i studierne, fordi der for denne kategori af studerende er tale om et pludseligt kulturskift fra gymnasiet til et selvstændigt studieforløb. Både af hensyn til dem og til uddannelserne som helhed vil vi følge dem nøje.

Generelt er der flere yngre studerende end normalt.

Andelen af 1. prioritetsansøgere på 21 år eller yngre er steget næsten fire pct. fra 35,4 pct. til 39,1 pct. Andelen af studerende over 25 år er faldet fra 15,6 pct. til 13,4 pct.

INTERNATIONAL UDVEKSLING
Professor Hanne Leth Andersen, leder af Center for Undervisningsudvikling ved Aarhus Universitet:

- Det er - set i et internationalt perspektiv - almindeligt, at de unge begynder et universitetsstudium straks efter gymnasiet. De unge mister ikke, som mange kan tro, den erfaring, som de tidligere opnåede under et sabbatår. Studierne i dag er tilrettelagt således, at det er almindeligt med studieophold i udlandet. Dertil kommer, at flere og flere studerende er i praktik i studieperioden.

Eksempelvis har enkelte fakulteter på Aarhus Universitet allerede indgået aftaler med Aarhus Kommune om praktikpladser til studerende.

Optagelsestallene kan ses fra 28. juli på www.au.dk/da/optag/statistik.htm (under overskriften "Optagelses- og ansøgningsstatistik"). Optagelsestal for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, kan ses på www.asb.dk/about/aboutus/talogfakta/studier.aspx