Flere vil studere

Aarhus Universitet oplever i år en markant fremgang i ansøgertallet af bachelorstuderende.

Aarhus Universitet har i år modtaget i alt 17.017 ansøgninger, og det svarer til en stigning på 37,4 procent i forhold til sidste år. 7.796 af dem har Aarhus Universitet som deres 1. prioritet, og dermed er antallet af 1. prioritetsansøgninger steget med 36,4 procent i forhold til sidste år, hvor der generelt var et fald i ansøgere til universiteterne, heraf et mindre fald ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet fik allerede i april et fingerpeg om, at universitetet er en populær uddannelsesinstitution blandt de kommende studerende. Antallet af kvote 2-ansøgere til Aarhus Universitet viste en stigning på 40 procent i forhold til 2008 mod et landsgennemsnit på 23 procent.

"Det er meget glædeligt, at vi kan konstatere, at rigtig mange er interesserede i at få en uddannelse på Aarhus Universitet. Vi er selvfølgelig ikke mindst stolte over, at så mange har valgt Aarhus Universitet som deres 1. prioritet. Universitetet arbejder nu på højtryk på at opfylde studieønskerne for så mange som muligt af ansøgerne, og vi glæder os at kunne byde velkommen til rigtig mange dygtige nye studerende den første september, " siger en meget tilfreds rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Den mest markante stigning i 1. prioritetsansøgninger, 73,9 procent, oplever Aarhus Universitet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - særligt på medicinstudiet, hvor antallet af ansøgninger er steget med 100 procent. Samfundsvidenskab og Humaniora har fået henholdsvis 40,4 og 33,9 procent flere 1. prioritetsansøgninger.

Også Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet oplever man en flot fremgang på 30,4 procent ansøgere i alt, heraf 27,8 procent med ASB som 1. prioritet. Fremgangen er imponerende set i lyset af, at Handelshøjskolen også sidste år havde fremgang i antallet af ansøgere.

Teologi og Naturvidenskab har pæne stigninger på henholdsvis 17,6 og 14 procent ansøgere heraf 26,9 og 20,7 procents stigning i 1. prioritetsansøgere. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet holder status quo hvad angår ansøgere inden for de nye uddannelser inden for jordbrugsvidenskab.
Se nedenstående tabel for specifikke tal og den procentvise ændring i forhold til sidste år.

Hvis man betragter 2008 som et "skævt år" og ser på bevægelserne fra 2007 til 2009, er det Handelshøjskolen og Samfundsvidenskab, der for alvor går frem på Aarhus Universitet.
Til orientering skal det bemærkes, at Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet ikke optager bachelorstuderende, hvor optagelserne til kandidatuddannelserne foregår separat.
Rekordoptag i vente
Nu skal ansøgningerne vurderes, men på baggrund af den imponerende stigning i interesse vurderer studiechef Eva Teilmann allerede nu, at universitetet slår rekord med hensyn til at optage nye studerende.

"Den meget store stigning i år betyder, at det samlede tal er endt med at være endnu større end i rekordåret 2007. Der er nok ikke en enkel forklaring på den store stigning i ansøgertallet. Selv om Aarhus Universitet oplever en meget betydelig stigning i år, er der tale om en stigning til alle videregående uddannelser på landsplan. Jeg tror, at mange unge har tænkt sig om i lyset af finanskrisen og er nået frem til, at det måske ikke er så tosset at have en god uddannelse i ryggen," siger Eva Teilmann.

Eva Teilmann påpeger, at ansøgningsboomet også vil betyde en skuffelse for mange ansøgere.

"Det betyder desværre, at vi må give afslag til mange, der har håbet på optagelse. Vi kan ikke blot øge optaget tilsvarende ekstraordinært stort. Vi skal sikre, at vi har den fornødne kapacitet - både med hensyn til undervisere, lokaler etc., og så skal vi ikke mindst sikre et godt studiemiljø."

Ansøgerne får svar på deres ansøgning den 30. juli.