Flere vil i hjemmeværnet

Antallet af ansøgere til hjemmeværnet i Østjylland er steget markant det seneste år.