Flere unge udsættes for seksuelle overgreb

Andelen af unge, der henvender sig til Center for Voldtægtsofre i Århus, er steget de sidste år.

I alt 134 kvinder og 2 mænd henvendte sig i 2008 på Center for Voldtægtsofre i Århus.

Og centrets netop offentliggjorte årsrapport viser, at andelen af unge, der føler sig udsat for seksuelle overgreb, er steget i løbet af de snart ti år, centret har eksisteret.

I 2008 henvendte 80 piger og unge kvinder mellem 12 og 20 år sig i centret, og i alt kom ni ud af ti af henvendelserne fra personer under 30 år.

- Det er meget forskelligt, hvad de unge har været udsat for: nogle bliver udnyttet, da de er ved at udforske deres grænser i forhold til sex og alkohol eller bliver af gruppepres skubbet ud i situationer, de ikke kan håndtere. Andre bliver pludseligt overfaldet, eller voldtaget af en god ven, som de bare skulle se film sammen med. Uanset hvad der er sket, er det mange, som har brug for den hjælp, centret kan tilbyde. siger Centrets ledende psykolog Anja Hareskov Jensen.

Årsrapporten viser også, at langt de fleste voldtægter begåes i private hjem. Kun hver femte voldtægt er begået udendørs, mens 56 % af dem, der henvendte sig til centret, oplyste, at overgrebet var begået i en privat bolig - oftest enten hjemme hos den voldtægtsramte selv eller hos gerningsmanden.