Flere tvangsauktioner

Der er flere og flere boligejere i Århus Kommune, der må gå fra hus og hjem. Det er især førstegangskøbere, der er ramt.

Tiderne er ikke så gode, som de har været. De må flere og flere boligejere i Århus Kommune nu sande.

Fra 1. januar til 1. juli 2008 er 25 boliger i kommunen røget på tvangsauktion. Det er især områder med nybyggeri, hvor ejere ikke længere kan klare udgifterne.

Eksperter mener, at forklaringen blandt andet kan være, at folk har regnet med, at ejendomspriserne ville blive ved med at stige.

- Folk har måske sat sig lige til grænsen af deres økonomiske formåen, og når der så kommer stigende renter og dyrere leveomkostninger i form af højere benzin- og fødevarepriser, vil det betyde, at nogle får sværere ved at betale deres terminer, siger Danske Banks østjyske regionsdirektør Jan Madsen til JP Århus.