Flere turister i Silkeborg

Stor fremgang i turistovernatninger i det midtjyske. Sidste års statistik viser fald for Århus Amt, men stor stigning i Silkeborg.

Statistikken fra Danmarks Statistik for Hoteller og Campingpladser fortæller, at 2005 var et rigtig godt år på Silkeborgegnen. Overnatningstallene er rekordhøje. Det samlede overnatningstal for Silkeborgs campingpladser er nemlig steget, mens det er faldet lidt på landsplan - og faldet meget i Århus Amt som helhed. Også hotelovernatninger er steget kraftigt i Silkeborg - i forhold til en lille stigning på landsplan - og et relativt stort fald i Århus Amt.