Flere skarver på Samsø

I resten af landet er den, blandt fiskerne, hadede skarv på retur, men på Samsø er bestanden i fremgang.

Kampen mod den ellers fredede skarv, som fiskerne hader for den glubende appetit på deres fiskenet, ser ud til at have mindsket de store skarvkolonier markant. Det gælder dog ikke for Samsø, der har en af landets største kolonier.

Kursen daler kraftigt for "luftens rotte", som vrede fiskere kalder skarven, og som de hader for dens indhug i fiskenettene.

Ifølge nye tal fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) falder ynglebestanden igen i år. Både i Kattegat, Det Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet yngler færre skarver end de seneste 20 år. 10.000 færre ynglepar huser de tre områder i år i forhold til, da bestanden toppede i 1993.

Der er også markant tilbagegang i nogle af landets største skarvkolonier, bl.a. ved Toftesø i den nordjyske Lille Vildmose, som var den største koloni. I dag er den bare halvt så stor som
for seks år siden. Til gengæld er der fremgang på Samsø, ved Limfjorden og i Vestjylland.

I de store år var skarvbestanden oppe på 43.000, men det tal er reduceret til højst 32.000. Ifølge DMU er antallet af ynglende skarver det laveste i 15 år.

Kort over skravkolonierne i Danmark