Flere pladser til genoptræning

Amtsborgmesteren ønsker flere pladser til genoptræning for at fjerne overbelægningen på sygehusene. Han ønsker også, at ældre kan blive passet hjemme.

Overbelægning på sygehusene i Århus Amt kan til dels løses ved at få flere pladser til genoptræning.

Det siger amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S) i et svar til amtsrådsmedlem Bente Nielsen (SF).

Hun havde spurgt, om ikke man kunne åbne afdelinger på de delsvist lukkede sygehuse i Grenaa og Odder op på den måde undgå problemerne med overbelægning blandt andet på kirurgiske afdeling på Randers Centralsygehus.

Men amtsborgmesteren afviser den løsning med begrundelsen, at der for tiden er tale om sæsonudsving. Så hvis det skulle nytte noget, ville det udelukkende være, hvis der var tale om pladser til genoptræning.

Johannes Flensted-Jensen erkender, at amtet er nødt til på sigt at oprette nye sengepladser, men han henviser til, at amtet også forsøger at prøve nye ordninger.

Han peger på, at ældre ofte foretrækker at blive passet i deres hjem, og at der her er oplagte muligheder for at "spare" sengepladser på sygehusene ved at arbejde tæt sammen med hjemmeplejen og læger.