Flere penge til svage ældre

Hjælper demente og ensomme

Foto: Colourbox

Politikerne i Horsens Kommune vil forbedre forholdene for demente og for de svageste borgere på plejehjemmene.

I alt er der afsat 14,1 millioner kroner en række forskellige initiativer. Pengene er Horsens Kommunes andel af den såkaldte "ældre-milliard", der blev afsat i finanslovsaftalen til at forbedre forholdene for ældre.

På plejecentrene skal de ældre for eksempel have mere indflydelse på deres personlig pleje og på de måltider, de spiser. Der skal desuden gøres en særlig indsats for ældre, som ikke spiser nok.

Samtidig skal der være mere liv og aktivitet på plejehjemmene. Derfor går 4 mio. kr. til at fremme fællesskaber i plejeboliger.

Halvdelen af den samlede pulje går til at forbedre forholdene for demente og de svageste borgere på plejehjemmene.

- Vi ønsker at gøre en forskel på demensområdet, hvor nye initiativer skal sikre, at sygdommen opdages tidligt, og at vi giver demente en tryg og struktureret hverdag - med hjælp og støtte til de pårørende, siger udvalgsformand Ellen T. Schmidt (S) i en pressemeddelelse..

Samtlige medlemmer af kommunens velfærds- og sundhedsudvalg har stemt for initiativerne på ældreområdet. De forskellige initiativer sættes i gang i næste måned.