Flere penge til legepladser

Århus Kommune har bevilget knap ti millioner kroner til blandt andet bedre legepladser og fleksible undervisningslokaler.

Pengene til investeringerne er bevilget af byrådet i forbindelse med det såkaldte RULL-projekt(RUm til Leg og Læring). De nye forbedringer fordeler sig på i alt 29 konkrete projekter fordelt over det meste af Århus Kommune.

- Vi har her mulighed for at tilgodese en lang række små og halvstore projekter, som lokalt kan forbedre mulighederne for børns leg og læring væsentligt. Tænk bare på, hvad en ny multibane, et madeksperimentarium eller en helt ny legeplads kan betyde, siger Børne- og ungerådmand Gert Bjerregaard (V).

24 projekter fik afslag på penge i denne omgang, men de har mulighed for at søge igen i næste runde med ansøgningsfrist 4. september.