Flere pendler til jobbet

Østjyderne er villige til at bruge lang tid i bil eller bus for at komme på arbejde.

Østjyderne får længere og længere på arbejde.

I løbet af de seneste 10 år er pendlingen ud af Odder, Rougsø, Århus, Silkeborg og Randers steget med cirka 40 procent, mens pendlingen ud af 12 af de øvrige østjyske kommuner er steget med omkring 20 procent.

Den østjyske fremtidsforsker Jesper Bo Jensen peger på, at folk på arbejds- markedet er blevet mere specialiserede, og derfor er det ofte nødvendigt at rejse langt efter et job, der matcher kvalifikationerne.

Derudover er der en tendens til, at folk bygger eller køber huse i rene bosæt- ningsområder uden erhverv. Dermed er det undgåeligt, at der bliver et stykke vej til arbejde, mener Jesper Bo Jensen.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i aftenens udsendelser.