Flere oddere i Østjylland

Efter at have været næsten udryddet i Århus Amt er bestanden af oddere nu igen i fremgang, og de er langsomt ved at sprede sig til store dele af amte

Det er biologer fra Århus Amt, der har fulgt den lille gnavers udbredelse i de seneste år. Alle observationerne og resultaterne kan læses i rapporten <A href="http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-naturovervaagning/nm-odderen_i_aarhus_amt.htm">Odderen i Århus Amt</A>. I rapporten er der også et <A href="http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-naturovervaagning/nm-odderen_i_aarhus_amt/nm-odderkort.htm">kort</A> over odderens kendte og sandsynlige udbredelse i amtet. Man kan simpelthen se i hvilke vandløb, den med sikkerhed lever og hvor den formodes at leve.

Og det fremgår af rapporten, at odderbestanden er i langsom vækst. Og det er ifølge biologerne godt. For der hvor odderen trives, er der også rart at være for mange andre smådyr. Odderen er simpelthen et tegn på at naturen har det godt.

Amtets biologer er fortsat interesseret i at få oplysninger fra borgere, som har set en odder eller tegn på, at her har været en odder. Derfor er det også et oplysningsskema ved rapporten.

Læs rapporten og oplysningsskemaet ved at klikke <A href="http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-naturovervaagning/nm-odderen_i_aarhus_amt.htm">her</A>.