Flere murere kommer i praktik

Oplever fremgang i antallet af praktikpladser

Manglen på praktikpladser medfører hvert år, at flere unge vælger at droppe ud af deres uddannelse.

Derfor forsøger de østjyske erhvervsskoler i samarbejde med erhvervslivet at finde nye praktikpladser til de unge.

Det har de indtil videre haft succes med inden for byggebranchen på Aarhus Tech. Her er antallet af uddannelsesaftaler med virksomheder steget med syv procent fra 2012 til 2013.

Fremgangen skal ses i lyset af, at antallet af uddannelsesaftaler er faldet med 14 procent i samme periode, fortæller uddannelseschef Lotte Kruse fra Center for byggeri på Aarhus Tech:

- Der er i Aarhus vældig gang i byggeriet både på havnen, i Skejby og en masse andre steder rundt om i byen, men jeg tror den væsentligste faktor er vores store opsøgende arbejde via vores virksomhedskonsulenter og vores tætte netværk til byggebranchen i Østjylland. Det er den daglige kontakt, som gør den helt store forskel.

Selvom der er sket en positiv udvikling inden for skolens fire byggeuddannelser, som for eksempel tømrer- og mureruddannelsen, er der stadig et stykke vej endnu.

Uddannelseschef Lotte Kruse håber, at skolen kan få endnu flere unge i praktik uden for skolen:

- Jeg er stolt af vores resultater, men jeg vil selvfølgelig også gerne kunne tilbyde de dygtige elever, som i øjeblikket går i skolepraktik en ordinær praktikplads. Vi tilbyder dem et godt forløb i skolepraktikken, alligevel ser vi gerne, at de får en uddannelsesaftale med en virksomhed, siger uddannelseschef Lotte Kruse.