Flere lugtgener fra Århus Havn

Kemisk skrotvirksomhed vil slå sig ned på Århus Havn. Det vil i givet fald give lugtgener i midtbyen.

Foto: Google Maps

Beboerne i Århus Midtby bliver muligvis naboer til en kemisk virksomhed, der årligt behandler og genanvender 36.000 tons olieholdigt affald, kølervæsker og foto-kemikalier.

Firmaet Jysk Miljørens A/S i Galten ønsker at flytte hele sin produktion fra Galten til Århus. Århus Amt er positiv over for flytningen og fremlægger nu et forslag til miljøgodkendelse. Det skriver Århus Stiftstidende.

Ifølge amtet vil naboer i Århus kunne registrere lugte fra produktionen, men amtet forventer, at Miljøstyrelsens vejledende grænser overholdes.

Udsigten til at få en kemisk skrotvirksomhed i nærområdet vækker dog ikke udelt begejstring i nabolaget.

- Vi har i forvejen en hørm fra havnen ind i stuerne især på stille solskinsdage. Derfor er helt uacceptabelt, at der skal placeres flere luft-forurenende virksomheder på havnen, siger en beboer i Heibergsgade nær havnen, Henrik Enemark Sørensen, til avisen.